31. jul, 2018

Litt om fjellsmella

Fjellsmelle er med sine rosa blomster en karakteristisk fjellplante som vokser i tette, faste tuer med stive, smale blad. Planten er flerårig og vintergrønn. Den blir 2-8 cm høy, og blomstrer i juli-august. Den vokser tett og lavt, 2 til 5 cm, og danner små tuer. I Norden finnes den på Svalbard, hele Island, og i fjellstrøk og polare strøk i Norge samt hele Nord-Norge. Ellers er den også vanlig i de fleste høyereliggende fjellområdene i Europa. Planten trives på litt tørre steder i snaufjellet, gjerne på grus og mellom steiner på rabbene, eller nede i snøleiene. Den trives best på kalkrik jord.

Ønsker alle en riktig fin dag!

Ruskekos!